Kurs Emergency First Responce (Prve pomoci)

Kurs Emergency First Responce (Prve pomoci)

Ovaj kurs nije samo za ronioce nego za sve. Naucicete kako da pruzite prvu i sekundarnu pomoc ljudima. Trajanje kursa: 1 dan.