Kurs PADI Adventure Diver

Kurs PADI Adventure Diver

3 zarona.

Preduslov – sertifikat “Open Water Diver” (ili ekvivalentan sertifikat od drugog ronilackog sistema).

Uzrast – 15 godina i stariji za “Adventure Diver” kurs; sa 10 godina “Junior Adventure diver” kurs.

Trajanje kursa: 1 – 2 dana.

Zaroni u otkritim vodama 3
Preduslov sertifikat “Open Water Diver” (ili ekvivalentan sertifikat od drugog ronilackog sistema)
Uzrast 15 godina i stariji za “Adventure Diver” kurs; sa 10 godina “Junior Adventure diver” kurs.
Trajanje kursa 1 – 2 dana